Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Ekonomi 2012 Resultat & Balansrapport 2012

Resultat & Balansrapport 2012

Notera: Preleminär rapport pga

b) Kontoomläggning på Marginalen Bank vilken döljer kontohistorik. Skall finnas en ränteinkomst på 200.-300:-. Ingår dock redan i eget kapital nedan.

Resultatrapport 2012

Medlemsavgifter & Bidrag   1400


Bankkostnader - 1084


Resultat 316

Balansrapport 2012

Tillgångar

Banktillgångar
27 489
   Not 1
Inventarier        0
Kassa 300
Summa 27 789

Eget kapital & Skulder

Ingående eget kapital  27173
Årets Resultat 316
Skulder 0
Summa 27489

Fotnot 1:

 

Banktillgångar:

mo-sms 1730 kr

Paypal 1639 kr

Plusgirot 6620 kr

Marginalen bankkonto: 17500 (beräknad kan vara lite fel)

Dokumentåtgärder