Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse för Svenska Linuxföreningens fjärde år

Redogörelse för år 2004

Till styrelsen för år 2004 valdes på årsmötet den 4:e april Jonas Björk,
Johan Hammar, Jens Hjalmarsson, Alexander Nordström, David Pettersson, Marcus Rejås, Thomas Sjögren och Tim Terlegård

Till revisorer valdes Ann-Britt Hjalmarsson samt Laila Riese som revisorssuppleant.

Medlemsavgiften var fortsatt frivillig och de rekommenderade summan minskades till 100:-.

Medlemmar

Medelmsantalet förtsätter att öka. Från 2004-04-04 till idag (2005-03-19) har medlemsantalet stigit från 1520 till 2285.

Webbplatsen

Webbplatsen har migrerats till Plone 2, vilket har fungerat bra. Mycket arbete har lagts ned på att göra funktioner så smidiga som möjligt och för att öka prestanda. Ett arbete som gett resultat. Webbplatsen är idag väldigt funktionell.

Medlemstidning

Föreningen har, i sammarbete med IDG, numera en medlemstidning att erbjuda medlemmarna utan extra kostnad. Tidningen Linuxworld kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla medlemmar som angett sin adress och att de vill ha tidningen i sina inställningar på webbplatsen.

Arbetsgrupper

Arbetet inom arbetsgrupperna har under året fortgått. Aktiviteten har varit relativt låg, något som nästa års styrelse rekommenderas att jobba vidare på.

En ny viktig arbetsgrupp ha startats. Det är arbetsgruppen dokumentation som leds av Alexander Nordström och skall jobba med att producera, sammanställa och organisera dokumentation om fri och öppen programvara på svenska.

Representation

Föreningens medlemmar har under året hållit ett flertal föreläsningar och föreningen hade ett bord på Linux/Open Source Forum 2004. Vidare arrangerade föreningen tillsammans med Vlug och Mälardalens högskola Mälarlinux 2005 som blev ett mycket lyckat evenemang.

Omorganisering i styrelsen

Styrelsen har omorganiserat sig ett par gånger under året. Jens Hjalmarsson avgick som ordförande på egen begäran i början av november och Marcus Rejås utsågs av styrelsen som ny ordförande. Jens Hjalmarsson sitter kvar som ledamot i styrelsen, och styrelsen vill påpeka att det inte finns någon som helst misstro mot Jens, utan han avgick på egen begäran på grund av tidsbrist.

Jonas Björk valde att på egen begäran lämna styrelsen den 6:e februari.

Avslutning

Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas att 2005 ska bli ännu bättre. Bland annat planeras en stor träff i Göteborg i sommar som vi i styrelsen ser fram emot.

Norrtälje, 2005-03-19
Marcus Rejås
Ordförande i Svenska Linuxföreningen

Dokumentåtgärder