Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Kandidater

Kandidater

Kandidater till styrelsen 2011

Henrik Nordström Styrelseledamot
Yrke: Konsult inom Open Source, Unix & Nätverk.
Utbildning: Systemprogrammerare
Familj: Fru + 5 barn.
Bostad: Liten villa i Tumba, strax söder om Stockholm.

Mest känd för: Squid HTTP Proxy.

Jobbat med Open Source sedan 1994. Linux användare sedan 1995.

Personliga mål inom föreningen för 2011:

 - Att föreningen kan agera stabil plattform för Linux & Open Source relaterade aktiviteter inom Sverige
 - Samordning av Software Freedom Day
 - Utökat samarbete med FOSS Stockholm rörelsen.
 - Generellt ökat samarbete & dialog mellan Open Source relaterade föreningarna i Sverige
Jens Odsvall, 47 år boendes i Bandhagen.  Styrelseledamot.  
Intresserad av och använt fri- öppen källkod sedan 2000. 
Var med och byggde upp de nuvarande portalerna linux.se och slackware.se. 
Gör nu min andra period, som styrelseledamot i Svenska Linuxföreningen. 
Andra uppdrag är i valberedningen, för lokal-TV-föreningen TV-Sydväst Stockholm.
Är sedan tidigare i år den sittande ordföranden, för Människorättsnätverket Svart Måndag. 
Vi är verksamma inom folkrätt och människorätt, mänskliga fri- och rättigheter. 
Nationellt som internationellt. 
Vi bevakar vad som pågår, politiska beslut som fattas och är idag 
den största politiskt oberoende organisationen, inom den så kallade integritetsrörelsen.
Arbetar även inom det liberala nätverket Liberati.
Tror att fri-, öppen källkod programvara, är den rätta vägen att gå. 
Inte bara för utvecklare, men även för ett betydligt bredare folklager.
Fri-, öppen källkod får en allt större betydelse, för den demokratiska utvecklingen i samhället. 
Tror att jag kan bidra med kunskap och erfarenhet, inte bara inom GNU/Linux (FOSS) 
men även inom sociala medier, medborgarjournalistik och sociala nätverk.
Om förtroendet finns ställer jag gärna upp för ytterligare en period, som ledamot i Svenska Linuxföreningen.
Mikael Söderberg, 40 år, Göteborg, styrelseledamot

Arbetar som utvecklingschef, fokuserad på utveckling av mjukvara
för GNU/Linux.

Är ordförande i arbetsgruppen för referenssystem i GENIVI
(www.genivi.org) - en global industriallians som verkar för att
engagera bilindustrin i FOSS.

Har precis börjat arbeta i FSCONS, fokuserad på FSCONS Embedded.

Jag har använt öppen källkod sedan mitten på 80-talet, beroende
på definition... har använt GNU/Linux sedan slutet på 1999.

Grunden till mitt intresse för elektronik- och mjukvarutveckling
lades 1982 då jag fick min första, egna dator - en Sinclair ZX
Spectrum 16K. Sedan dess har jag utvecklat mjukvara kontinuerligt
och har har jobbat främst med utveckling av inbyggda system.
GNU/Linux har de senaste åren helt tagit över mitt fokus.

Jag har erfarenhet av att driva organisationer/företag. Jag har
gått från att jobba som utvecklingsingenjör till att leda företag
som VD och nu arbeta som ansvarig för utveckling.
FOSS och GNU/Linux engagerar mig djupt och jag känner en stark drivkraft 
i att bidra till vad jag anser är en oerhört viktig del av allas våran framtid. 
Vi alla vill väl känna att vi på något sätt drar vårt strå till stacken i världen 
och inom dessa områden känner jag att jag kan hjälpa till att göra skillnad och 
bidra med min erfarenhet och kontaktnät inom marknad, industri och teknik.
Sverker Nilsson Styrelseledamot.
Yrke: Konsult inom data och elektronik, Open Source, Unix
Utbildning: Civilingenjör Y-linjen Linköpings Universitet
Familj: Särbo
Bostad: Två tvåor min och hennes, Ekholmen, Linköping

Mest känd för: Guppy-PE, http://guppy-pe.sourceforge.net

Jobbat med diverse utveckling sedan 1980-talet. Linux sedan 1995.

Personliga mål inom föreningen för 2010:

På något sätt verka för att medlemmarna blir mer aktiva.
Fredrik Mikker
27 år, inflyttad dalmas från Älvdalen, bor sedan sex år i Stockholm,
 för närvarande i Bandhagen men flyttar snart till Farsta. Ingen
familj ännu men har flickvän.

Har haft intresse för opensourcemjukvara och Linux i synnerhet
sedan år 2000, har varit styrelsemedlem i Älvdalens datorförening
när jag bodde där och varit medlem i Svenska Linuxföreningens
driftgrupp sedan 2010.

Jobbar som konsult inom övervakning med ett företag som har rötter
i opensource och bidrar aktivt tillbaka till communityt.

Vad jag vill uppnå under 2011:

    - Att föreningen blir mer aktiv, både på internet och IRL, både styrelse och medlemmar.
    - Ta en mer aktiv roll i driftgruppen.
Stefan Lilius,41år boende i Skåneland. styrelseledamot

Arbetat med linux i olika former sedan 1999.
Studerat Linux och Open Source på Mittuniversitetet.
Arbetar som systemkonsult inom Open Source och CRM lösningar.

Startade och driver Sv lunux user group på linked in med 150+ medlemmar.
Är politiskt aktiv inom folkpartiet i min hemkommun.
Anders Lindbäck,  ordförande i Svenska Linuxföreningen
Civilingenjör, 46 år från Västerås.

För nästa år skulle jag vilja jobba med hur föreningen  skall kunna få ett långsiktig säkrad ekonomi 
och hur vi skall göra för att kunna övertala fler att börja använda Linux i och med att vi år
firar 20 år sedan Linux för första gången spred Linux på nätet.

Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Adam Höse, 21 år boendes i stockholm, kandiderar till ledamot
Har varit intresserad av FOSS aktivt de senaste 7-8 åren och varit aktiv inom diverse datorföreningar.
Jag har under de senaste åren varit revisor i SLUG (Stockholm Linux User Group)

Jag skulle vilja att svenska linuxföreningen jobba för:
 - Ökat samarbete med övriga linuxrelaterade organisationer
 - Att hjälpa till att främja FOSS-relaterade aktiviteter
Kandidater till ordförande i föreningen:
Klas Meder Boqvist, revisor

Jag är 24 år och började labba med linux för c:a 10 år sen.
Har varit ordförande i SLUG (Stockholm Linux User Group)
under de 2 senaste åren.
Har jobbat som linux sysadmin i strax över 2 år nu.
(Mer info http://www.linkedin.com/in/klasmederboqvist)

Jag vill att svenska linuxföreningen ska bli mer levande
främst genom att börja arbeta med värde i medlemskapet.
Dokumentåtgärder