Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Konstituerande styrelsemöte 2011-05-15

Konstituerande styrelsemöte 2011-05-15

Protokoll från Svenska Linuxföreningens nya styrelses konstituerande möte som hölls 2011-05-15 i IRC kanalen #styrelse på irc.svenskalinuxforeningen.se i direkt anslutning till årsmötet

 

Närvarande:

 • Klas Meder Boqvist
 • Anders Lindbäck
 • Fredrik Mikker
 • Stefan Lilius
 • Henrik Nordström
 • Adam Höse

 

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av dagordningen.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Föreningens säte.
 6. Val av vice ordförande.
 7. Val av sekreterare.
 8. Val av kassör.
 9. Teckningsrätt.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötet avslutas.

 

Protokoll:

 1. Mötet öppnades 21:35 av Klas Meder Boqvist
 2. Dagordningen fastställdes enligt ovan.
 3. Henrik Nordström valdes till sekreterare för mötet.
 4. Fredrik Mikker valdes till justeringsman.
 5. Styrelsens säte fastställdes till Stockholms kommun
 6. Till vice ordförande och presstalesman valdes Anders Lindbäck
 7. Till sekreterare valdes Stefan Lilius
 8. Till kassör valdes Henrik Nordström.
 9. Teckningsrätt för föreningen fastställdes till ordförande Klas Meder Boqvist, vice ordförande Anders Lindbäck samt kassör Henrik Nordström, var för sig.
 10. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutades 22:00.
Dokumentåtgärder