Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Styrelsemöte 2011-03-03

Styrelsemöte 2011-03-03

Styrelsemöte 2011-03-03

 Tid tor 3 mar  mellan 20.30 till ca 21.30
Var #styrelse på irc

Närvarande: Anders Lindbäck, Roger Sinel, Sverker Nilsson, Jens Odsvall

Frånvarande: Stefan Lilius, Henrik Nordström, Jens Hjalmarsson


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordningen

3. Val av sekreterare för mötet.
Roger Sinel


4. Val av justeringsmän.
Anders Lindbäck och Sverker Nilsson

5. Uppföljning av föregående protokoll

- diskuterad linuxportalen.se, att vi inte har gjort så mycket sedan vi tog över ansvaret. Roger S skall fråga Drift gruppen om status

- LUGG, inte hört något mer.

- Sponsring, inte hört något mer. MS skulle diskutera med hno.

 

6  Övriga frågor.

    Inför årsmötet
       - ekonomiskt redovisning, 
hno har hand om den. Han får fixa det.

       - årsredovisning,
Anders skriver ihop det och skicka den till styrelsen för kommentarer.

       - mötesdag,

17 April, och om vi inte hinner med förberedelsen bli det den, 8 maj

       - omval till styrelse
vi har tid att fundera på saken.

7. Mötet avslutas

 

Dokumentåtgärder