Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Styrelsemöte 2011-05-15, före årsmöte

Styrelsemöte 2011-05-15, före årsmöte

Sista styrelsemötet för att stämma av innan årsmötet

Tid & Plats: 18:00-19:00 IRC kanalen #styrelse på irc.svenskalinuxforeningen.se

Närvarande:

 • Anders Lindbäck
 • Henrik Nordström
 • Roger Sinel
 • Stefan Lilius
 • Mikael Söderberg

Observatörer:

 • Klas Meder Boqvist (revisor)

 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Uppföljning av föregående protokoll
 6. Övriga frågor.
  Inför årsmötet:
  • ekonomiskt redovisning
  • årsredovisning
  Sponsring:
  • BWin
  • server

7. Mötet avslutas

 

Protokoll:

 

 1. Mötet öppnades av Anders Lindbäck kl 19:05
 2. Dagordningen fastställdes enligt ovan
 3. Henrik Nordström valdes till sekreterare för mötet
 4. Anders Lindbäck och Mikael Söderström valdes till justeringsmän
 5. Föregående protokoll gicks igenom. Frågan om överföringen linuxportalen var utredd via epost. Uppgradering av serverpark krävs.
 6. Övriga frågor
  Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse klar infor årsmötet
  Sponsringsförslaget från BWIN godkändes
  Serversponsring med annan sponsor pågåene. Henrik Nordström sköter kontakten.
  Fråga om verksamhetsplan och budget togs upp. Inget krav på dessa inför årsmöte enligt stadgar. Kommande styrelse upprättar verksamhetsplan respektive budget efter behov.
 7. Mötet avslutades

 

Dokumentåtgärder