Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Styrelsemöte 2011-05-17

Styrelsemöte 2011-05-17

Styrelsemöte 17/5, #styrelse * Ändrad beslutsordning * Byte av ircnät * IRL styrelse-möte (verksamhetsplan) * Spons till drift * Stadgeöversikt

Tid & Plats: 2011-05-17 20:15-21:20, IRC kanalen #styrelse på irc.svenskalinuxforeningen.se

Närvarande:

Klas Meder Boqvist (Gnitset)

Stefan Lilius (stefanlilius)

Anders Lindbäck (vetgirig)

Henrik Nordström (hno)

Adam Höse (adisbladis)

 

Protokoll:

1. Mötet öppnades 20:15 av Klas

2. Klas valdes till mötesordförande

3. Henrik valdes till sekreterare för mötet

4. Fredrik valdes till Justerare för mötet

5. Förenklad beslutsordning. Förslag från Klas om enklare beslutsordning via epost antogs. Se bilaga 1.

6. Byte av ircnät. Det beslutades att föreningen flyttar sina IRC kanaler till #slf prefixed på freenode nätverket.

7. Kommer att hållas IRL styrelsemöte hemma hos Klas (Kårsta, Vallentuna) med målsättning att ta fram verksamhetsplan för 2011. Datum ännu ej bestämt. Alla uppmanas att ta med sig sina tankar i frågan och gärna ventilera dem på listan innan mötet.

8. Sponsring till drift. Det beslutades att driftsgruppen har fortsatt mandat att leta sponsorer för det de anser sig behöva för att förbättra föreningens serverpark & drift. Viss sponsring med nygamla servrar är på gång.

9. Stadgeöversikt. Finns behov av att uppdatera stadgarna för att komma tillrätta med en del brister och underligheter. Arbetet beräknas komma igång på nästa styrelsemöte (IRL).

10 Mötet avslutades kl 21:20

 

Bilaga 1, förenklad beslutsordning


När det kommer in en fråga som _inte_ belastar föreningen ekonomiskt kan en styrelsemedlem fatta beslut och maila ut det på styrelsemailinglistan.

Ämnet på mailet ska göra det tydligt att det är frågan om ett beslut, till exempel genom att börja det med "BESLUT: ".

Om ingen reagerat negativt på besutet innom 72 timmar anses det vara ett styrelsebeslut.


När det kommer in en fråga som kan belaste föreningen ekonomiskt kan besluta fattas på styrelsemailinglistan om följande vilkor upfylls:

  •  Ingen har krävt att beslutet ska tas på styrelsemöte. (det räcker med att en styrelsemedlem kräver att frågan flyttas till ett styrelsemöte för att den ska göra det.
  • Ämnet på mailet ska göra det tydligt att det är frågan om ett beslut.
  • Minst 4 ska ha uttalat sig positivt.
  • Beslut anses vara taget efter 3 dygn eller när ordförande sammanfattar den. (Tex av att det finns en klar majoritet som svarat.)


Alla besluta tagna på styrelse mailinglistan ska dokumenteras i protokollet på styrelsemötet efter med datum för när beslutet började gälla.

Dokumentåtgärder