Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Styrelsemöte 2011-06-04

Styrelsemöte 2011-06-04

* Möte
** Öppnande av mötet
Mötet öppnas kl 17:30 av Klas Meder Boqvist

** Val av mötesordförande
Klas Meder Boqvist väljs till mötesordförande

** Val av mötessekreterare
Adam Höse väljs till mötessekreterare

** Val av justerare
Henrik Nordström väljs till justerare

** Fastställande av verksamhetsplan
Vi ska under verksamhetsåret:
*** Anordna minst ett event i stil med Software Freedom Day 2010, alltså en fysisk träff med seminarier
*** I samarbete med foss-sthlm anordna ett 20-årsfirande av linuxkärnan
*** Fira Software Freedom Day genom att befinna oss på stan och informera om fri och öppen mjukvara
*** Stabilisera och säkra drift av föreningens servrar
*** Genomföra en stadgerevision
*** Anordna ett FOSS-LAN med spår som bla hacking inom FOSS, FOSS-användande, FOSS-spel och säkerhet
*** Publicera en eller flera debattartiklar om hur mycket Linux och FOSS finns i vår närhet utan att synas
*** Försöka att påverka den digitala agendan


** Utse projektledare för punkter inom verksamhetsplanen
*** Henrik Nordström tar hand om IRL-träff
*** Fredrik Mikker tar hand om 20-årsfirande
*** Henrik Nordström tar hand om SFD-firande
*** Adam Höse tar "Stabilisera drift av föreningens servrar"
*** Jens Odsvall tar hand om stadgerevision
*** Klas Meder Boqvist hand om FOSS-LAN
*** Jens Odsvall hand om debattartiklar
*** Anders S Lindbäck hand om digitala agendan

** Budget
*** SFD-firandet
|-------------+---------------------------|
| Projekt     |                     Summa |
|-------------+---------------------------|
| Foss-LAN    |                     -5000 |
| SFD-firande |                     -3000 |
| Event       | Max 5000 (max 2000/event) |
| Servrar     |                     -3500 |
|-------------+---------------------------|

** Linuxportalen
När serverdriften har stabiliserats och linuxportalen ligger under vår infrastruktur skall linuxportalen användas som primär diskussionsplatform, svenska linuxföreningens webbsida skall användas till föreningsinformation och diskussion

** Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 18:00

Dokumentåtgärder