Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Styrelsemöte 2011-12-19

Styrelsemöte 2011-12-19

Protokoll från styrelsemöte i #slf-styrelse 2011-12-19 kl 21-23

Närvarande: Klas, Fredrik, Henrik, Adam, Anders, Jens

Plats: #slf-styrelse irc kanalen på FreeNode

Tid: 21:30-23:25

Status: Justerat. OK från Fredrik,  Anders och Jens.

1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av Klas kl 21:30

2 Val av mötesfunktionärer

Ordförande: Klas

Sekreterare: Henrik

Justerare: Fredrik

3 Uppföljning av verksamhetsplan

Anordna minst ett event i stil med Software Freedom Day 2010, alltså en fysisk träff med seminarier

Henrik planerar IRL möte i samband med nästa årsmöte.

I samarbete med foss-sthlm anordna ett 20-årsfirande av linuxkärnan

Fredrik blev aldrig informerad om att han fått i uppgift att samordna event med FOSS-Sthlm under hösten.

Fira Software Freedom Day genom att befinna oss på stan och informera om fri och öppen mjukvara

Roger Sinel hoppade in och ordnade ett På Stan event på Sergels Torg enligt plan. Stort tack till Roger och övriga deltagare som tackades med föreningens T-Shirt.

Stabilisera och säkra drift av föreningens servrar

Jens H i driftsgruppen sitter numera nära servrarna och kan rycka in med hands-on vid panik.

Fredrik jobbar med att sätta upp en ny server som skall ersätta de befintliga för att komma tillrätta med några grundläggande driftsproblem, vilket även ökar föreningens kapacitet att ta hand om ytterligare tjänster. Finns t.ex. funderingar kring ett forum.

Genomföra en stadgerevision

Omarbetning görs på http://piratepad.net/se-linux-stadgar

Klas sammanställer vad som behöver uppdateras.

Anordna ett FOSS-LAN med spår som bla hacking inom FOSS, FOSS-användande, FOSS-spel och säkerhet

Inget konkret planerat ännu. Klas kallar till ett IRL möte i Januari för att diskutera upplägget i mer detalj. Ryktas även om ett annat liknande event i Stockholm under våren. Undersöka möjlighet till samordning.

Publicera en eller flera debattartiklar om hur mycket Linux och FOSS finns i vår närhet utan att synas

Jens skrev ett förslag till debattartikel. Dock inte publicerad av diverse skäl. Nytt försök görs, speciellt med tanke på den låga nivån på den senaste tidens IDG artiklar.

Försöka att påverka den digitala agendan

Anders har deltagit i diskussionerna och var med när den presenterades. Dock drevs den digitala agendan fram på ett sådant sätt att inte ens de som skrev under fick en chans att läsa den innan de skrev på. Slutresultatet är mest floskler, men låter bra. Rent praktisk skulle även vi kunna skriva under den och sedan deltaga i diskussionerna - frågan är om det är lönt det. Kommer antagligen inte påverka så mycket.

Även Sossarnas IT-propp hade bra saker med sig. Men båda är på för hög nivå för att offentliga sektorn skall ta till sig dem och använda dem.

4 Facebook, bra eller fel för föreningen

Finns problem med värderingsgrunder som inte stämmer överrens med föreningens mål, samt fragmentering av medlemmarna då flera medlemmar inte vill ha med facebook at göra. Inget konkret förslag ännu. Fortsatt diskussion på styrelse listan.

5 Övrigt

foss-magasin.se

Utmärkt initativ av Claes Jakobsson. Styrelsen ställer sig helhjärtat bakom detta. Föreningens medlemmar uppmuntras att sprida budskapet och bidra med relevant information. Styrelsen beslutar även att de debattartiklar vi fortsatt skriver även skickas dit.

föreningens förkortning, slf vs SeLinux

stadgarna använder SeLinux, men på irc använder vi slf pga namnförväxling med selinux projektet.

inget beslut i frågan togs förutom att stadgarna i bör använda föreningen istället för en förkortning i stadgetexten som sådan.

6 Nästa möte

Nästa möte sattes till 17/1-2012 kl 2100.

Dessutom beslutades att styrelsen skall verka för att återuppta traditionen med informella möten en gång per vecka, tisdagar kl 21.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 23:25.

Dokumentåtgärder