Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2011 Verksamhetsberattelse 2011

Verksamhetsberattelse 2011

Föreningen under 2011

Årsmötet 2011

 

Vid årsmötet valdes Klas Meder Boqvist till styrelsens ordförande

Mötet valde till styrelseledamöter Henrik Nordström, Jens Odsvall, Mikael Söderberg,  Stefan Lilius, Anders Lindbäck och Adam Höse. Till  suppleant valde mötet Fredrik Mikker.

Årsmötet valde Robert Lövlie till revisor och Robert Siljat till revisorssuppleant. 

IRL möte styrelsen

Styrelsen hade ett styrelsemöte hemma hos Klas Meder Boqvist där vi gick igenom kommande året och vad styrelsen vill göra under året.

Software freedom day

Föreningen firade Software freedom Day 2011 genom att f.d. styrelseledamoten Roger Sinel organiserade det hela. Stora delar av styrelsen var med och delade ut flygblad och snackade Linux med folk på sergels torg i stockholm.

Politik

Svenskal Linuxföreningens vice ordförande Anders Lindbäck deltog i regerings Digitala Agenda och var representerad då den presenterades av IT-minister Anna-Karin Hatt.

IT-Drift

Systemansvariga stabiliserade föreningens servrar och vi fick ny server och köpte nytt minne till den.

Stadgar

Styrelsen startade upp en genomgång av stadgarna men har valt att inte lägga fram förslag till någon ändring av dem inför årets årsmöte.

 

Resultat

Föreningen gick med en vinst på 954 kr (  2080 kr för 2010) och har idag tillgångar på 25 295 kr.

Tack för 2011

Styrelsen tackar för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt intressant 2012.

Ett speciellt tack till Roger Sinel som varit ansvarig för föreningens aktiviteter för SFD utan någon formell ställning i föreningen.

 

På styrelsens vägnar,
Anders Lindbäck
Vice Ordförande, Svenska Linuxföreningen

 

 

 

Dokumentåtgärder