Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2013 Konstituerande styrelsemöte 2013-07-11

Konstituerande styrelsemöte 2013-07-11

Styrelsens konstituerande styrelsemöte

Närvarande:

Anders Lindbäck, Ordförande

Jens Odsvall, ledamot

Mikael Andersson, ledamot

Jack-Benny Persson, ledamot

Fredrik Andersson, ledamot

Robert Olsson, suppleant

Frånvarande:

Klas Meder Boqvist, ledamot

Henrik Nordström, ledamot

 

Protokoll:

 1. Mötet öppnades av Anders Lindbäck
 2. Dagordningen fastställdes enligt ovan.
 3. Jens Odsvall valdes till sekreterare för mötet.
 4. Jack-Benny Persson valdes till justeringsman.
 5. Styrelsens säte fastställdes till Stockholms kommun
 6. Till vice ordförande valdes Jens Odsvall
 7. Till sekreterare valdes Henrik Nordström.
 8. Till kassör valdes Henrik Nordström.
 9. Teckningsrätt för föreningen fastställdes till ordförande Anders Lindbäck, vice ordförande Jens Odsvall och kassör Henrik Nordström, var för sig.
 10. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutades
Dokumentåtgärder