Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2013 Ordinarie styrelsemöte 2013-07-11

Ordinarie styrelsemöte 2013-07-11

Ordinarie styrelsemöte 2013-07-11

 

Ordinarie styrelsemöte 2013-07-11

 

1. Mötets öppnande

 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Anders S. Lindbäck

 

2. Mötesekreterare och justerare av protokollet.

 

Till justerare valdes:

 

Jack-Benny Persson

 

Till mötessekreterare valdes:

 

Jens Odsvall

 

3. Styrelsens arbetsordning

 

Styrelsens arbetsordning

 

4. Verksamhetsplan 2013

 

1. Fixa servarna


- kasta ut plone då ingen kan den
- byt till enklare setup
- använda standardverktyg
- KISS så fler kan sättas in på att hjälpa till

2. Software freedom day ?

- IRL aktivitet - när var hur ?

3. Skicka 2 nyhetsbrev till medlemmarna
- ett höst med info om SFD 2013
- ett vår med kallelse till vårmötet

4. Hålla årsmötet i tid - typ i slutet av april

 

5. Budget 2013

 

3000 kr: till SFD

3000 kr: till servrarna

6000 kr: i intäkter i medlemsinbetalningar

 

6. Konsolidering av IT-infrastruktur

 

Fredrik Mikker

 

7. Software Freedom day 2013.

 

Ansvarig Anders S. Linbäck

Seminarie i sambarbete med foss-stockholm, om de kan och vill

Anders S. Lindbäck hör om lokal

 

8. övriga frågor

 

Inget under punkten övriga frågor.

 

9. mötets avslutande.

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Anders S. Lindbäck

Dokumentåtgärder