Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2013 Protokoll för årsmötet 2013

Protokoll för årsmötet 2013

Protokoll från årsmötet 2013-06-19.

1. Anders Lindbäck öppnade mötet.

2. Jonas Björk utsågs till mötesordförande.

3. Jonas utsåg Anders Lindbäck till protokollförare.

4. Mötet utsåg KimJohansson och AndreasBergman utsedda till att justera protokollet

5. Röstlängd

Anders Lindbäck

Jonas Björk

Jens Odsvall

Kim Johansson

Andreas Bergman

Michael Isberg

Fredrik Andersson

Fredrik Mikker

Henrik Nordström

Joel Mandell

Klas Meder Boqvist (från punkt 12)

6. Kallelsen till årsstämman gick ut tre veckor innan årsstämman istället för fyra på grund av problem med mailutskicket. Stämman accepterar detta och finner årsstämman utlyst enligt punkt 14 i föreningens stadgar.

7. Stämman noterade att revisionsrapport fattades och skall kompletteras av styrelsen vid senare tillfälle övriga rapporter lades till handlingarna.

8. Resultat och balansrapport fastställdes och resultatet överfördes i löpande räkning.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Arvode 0 kr

11. Medlemsavgiften skall vara oförändrat frivillig 200 kr och 100 kr för pensionärer och studerande.

12. Mötet valde Anders Lindbäck till styrelsens ordförande

13. Mötet valde följande styrelse

Jens Odsvall, ledamot

Mikael Andersson, ledamot

Henrik Nordström, ledamot

Klas Meder Boqvist, ledamot

Jack-Benny Persson, ledamot

Fredrik Andersson, ledamot 

Robert Olsson, suppleant

 

14. Mötet valde Robert Lövlie till revisor och Lars Delhage till suppleant

 

15. Mötet valde att godkänna styrelsens proposition om nya stadgar i en första omröstning. De behövs en andra omröstning innan de blir giltiga.

 

16. Mötesordförande Jonas Björk förklarade mötet avslutat

 

Dokumentåtgärder