Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse 2014 Konstituerande styrelsemöte 2014-05-28

Konstituerande styrelsemöte 2014-05-28

 

Närvarande:

Mathias Friman, Ordförande

Henrik Nordström, ledamot

Fredrik Andersson, ledamot

Klas Meder Boqvist, ledamot

Anders Lindbäck, Revisor

Jens Odsvall, Revisor suppleant

Dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. Dagordningen.
 3. Val till sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman.
 5. Styrelsens säte
 6. Val av vice ordförande
 7. Val av sekreterare.
 8. Val av kassör
 9. Teckningsrätt för föreningen.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande

Protokoll:

 1. Mötet öppnades av Mathias Friman
 2. Dagordningen fastställdes enligt ovan.
 3. Henrik Nordström valdes till sekreterare för mötet.
 4. Fredrik Andersson och Klas Meder Boqvist valdes till justeringsmän.
 5. Styrelsens säte fastställdes till Stockholms kommun
 6. Till vice ordförande valdes Klas Meder Boqvist
 7. Till sekreterare valdes Henrik Nordström
 8. Till kassör valdes Henrik Nordström
 9. Teckningsrätt för föreningen fastställdes till ordföranden Mathias Friman och kassören Henrik Nordström var för sig.
 10. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutades

Justerat:

 • 2014-05-28 Klas Meder Bokvist
 • 2014-05-29 Fredrik Andersson

END

Dokumentåtgärder