Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse Regler för årsmöte via IRC

Regler för årsmöte via IRC

Svenska Linuxföreningen har ofta möten över IRC. För att detta skall fungera måste vissa regler gälla under möten som normalt inte gäller i kanalen.

 

Regler vid Svenska Linuxföreningens årsmöte via IRC

Svenska Linuxföreningen håller då och då möten över internet via Internet Relay Chat (IRC).
För att det skall vara praktiskt möjligt att genomföra mötet på ett sätt som upfyller våra stadgar måste vi införa vissa regler som vi kanske inte är vana vid på IRC.

Identifiering

Varje person som skall deltaga i mötet måste vara identifierad och medlem i föreningen. När du kommer till mötet presenterar du dig för någon av moderatorerna och talar om ditt namn (för och efternamn) och ditt användarnamn på se.linux.org. Du kommer att bli ombedd att ändra ditt smeknamn (nick) till FörnamnEfternamn så att du lätt känns igen av de andra mötesdeltagarna. När du gjort detta kommer du att kunna tala under mötet. Det går bra att vara med på mötet anonymt, men då kan du bara lyssna och kan inte rösta eller yttra dig.

Är du inte redan medlem i föreningen kan du enkelt bli det innan mötet genom att använda funktionen för detta på se.linux.org.

Röstning

Det kommer att röstas några gånger under mötet. I de flesta fallen röstar man ja eller nej. Man kan avstå att rösta om man vill. Vi skall också välja ordföranden till föreningen och en ny styrelse. Ordförandevalet går till så att varje deltagare röstar på en av de
kandiderande personerna som kommer att presenteras innan mötet. Blir det lika mellan eller flera personer kommer omröstning att ske mellan bara dem. Blir det i alla fall oavgjort har sittande ordförande utslagsröst.

I valet till styrelsen kommer du att kunna rösta på flera personer. Hur många kommer att presenteras närmare mötet. Styrelseplatserna ges till de personer som fått flest röster. Skulle det vara så att det finns fler platser i styrelsen än kandidater kommer alla som får någon röst att komma med i styrelsen.

Ordning

Detta möte är ett seriöst möte. Inga onödiga kommentarer får förekomma. Måste man lämna mötet för att, till exempel, gå på toaletten så gör man det i tysthet. Ordföranden och de andra jobbar i bakgrunden så om det blir tyst ett tag så sitt lugnt och vänta, det kommer inte att vara långvarigt.

Om någon missköter sig finns det utsedda personer som tar hand om det. Vidta under inga omständigheter egna åtgärder, då riskerar du att själv drabbas. Det syns inte i mötet när den som eventuellt misskött sig blir tillrättavisad men var lugn, det sker i bakgrunden.

 

Dokumentåtgärder