Personliga verktyg
Du är här: Hem Om föreningen Styrelse Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning

Förslag till arbetsgång för styrelsen

Poster i styrelsen


Ordförande - har hand om allt övergripande och är kallande till
och leder alla möten

Vice ordförande - tar över då ordförande inte kan deltaga
annars som ordinarie ledamot.

Sekreterare - tar hand om föreningens papper.

Kassör - sköter föreningens konton (plusgiro, bank, paypal, SMS mm) och bokföringen.

ordinarie ledamöter - tar på sig olika uppgifter när något dyker upp

suppleant - får deltaga på alla möten och har rätt att tala och vara med i omröstningarna (formellt räknas inte denna rösten om inte någon är borta med i praktien är inte alla med på mötena så suppleanten har så gott som alltid även formellt rösträtt.)

 

Arbetsgång

Det mesta sker på epostlistan där vi samtalar med varandra och tar upp frågor vi behöver få hjälp/svar på. Ofta tas besluten på epostlistan där någon ställer en fråga och om ingen säger emot så kan personen gå vidare i frågan på det sätt som denne föreslår att det hela löses på.

Dvs många beslut sker på epostlistan genom interaktion. Så svara om någon ställer en fråga och säg vad du tycker eller ställ en motfråga om du inte förstår allting.

Styrelsemöten med kallelse - protokoll skrivs och vi beslutar ofta saker som vi redan kommit överens om på epostlistan - mest för att det skall finnas protokoll om att vi fattat beslutet formellt. Målet är att de skall hållas korta och inte hålla på mer än 1 timme. Så mötesordförande brukar skynda på dem - vill ni diskutera saker mera ingående så kan det vara bättre och diskutera det på epostlistan.

Inofficiella möten - vi har ibland inofficiella möten en viss tid varje vecka i irc-kanalen - de som kan dyker upp och vi snackar om de saker som är aktuella. (Vi har varit dåliga på dessa på senare tid.)

Saker och tänka på:

 1. Det är helt rätt att skicka epost till styrelsens lista och fråga om eller informera om saker nu tycker styrelsen bör veta om. Tänk på att vi är en grupp och att alla i gruppen bör bli informerade så de kan hänga med i det som sker. Så håll alla andra informerade innan du tar tag i något och gör några initiativ.
 2. Snabba frågor och svar kan ske via IRC-kanalen #slf-styrelse så om ni kan får ni gärna hänga där.
 3. Själva arbetet i föreningen sker i arbetsgrupperna styrelseledamöter få gärna aktivera sig i dem.
 4. Skicka ut officiella meddelanden från styrelsen med epostadressen förnamn.efternamn@linuxforeningen.se Så skilj mellan din normala epostadress och din styrelseposition. 
 5. Försök att tänka på att allting ni gör inom fri och öppen källkod får gärna ske via föreningen. Så om ni har något initiativ eller något ni jobbar på så vore det bra om det hjälper till att då sprida föreningens namn och så föreningen kan få vara med på ett hörn och även då använda föreningens resurser för att förverkliga det hela. 
 6. Försök att skriva ett blogginlägg i styrelsebloggen två gånger per månad så det blir aktivitet i den. Det är helt godkänt att bara kopiera ett blogginlägg från din vanliga blogg och lägga upp den på styrelsebloggen.
 7. Tala om när du är bortrest mer än 3 dagar och inte är  anträffbar via epost så vi andra vet om när det skall kallas till styrelsemöten eller någon skickar epost och förväntar sig snabba svar.
 8. Ha roligt. Om du inte har roligt i det du gör så blir det inte så bra som det kan bli och då kanske det är bättre någon annan tar över. 
 9. Skicka gärna inlägg till diskussionslistan i stället för styrelselistan så du håller de aktiva medlemmarna engagerade i föreningen. Skriver du minst ett inlägg per månad så ser de att det händer saker och ting i föreningen.
 10. Om du inte redan är medlem i de flesta av föreningens epostlistor - bli medlem.


Om ni inte har konto på styrelsebloggen be Jens H om det.

Vi använder ett system för att hantera all epost till  info@ så ni behöver även lära er det systemet och ta hand om alla spam som tyvärr kommer till den epostadressen.

Beslut i mindre frågor

[enl beslut 2011-05-17]


När det kommer in en fråga som _inte_ belastar föreningen ekonomiskt kan en styrelsemedlem fatta beslut och maila ut det på styrelsemailinglistan.

Ämnet på mailet ska göra det tydligt att det är frågan om ett beslut, till exempel genom att börja det med "BESLUT: ".

Om ingen reagerat negativt på besutet innom 72 timmar anses det vara ett styrelsebeslut.


När det kommer in en fråga som kan belaste föreningen ekonomiskt kan besluta fattas på styrelsemailinglistan om följande vilkor upfylls:

 •  Ingen har krävt att beslutet ska tas på styrelsemöte. (det räcker med att en styrelsemedlem kräver att frågan flyttas till ett styrelsemöte för att den ska göra det.
 • Ämnet på mailet ska göra det tydligt att det är frågan om ett beslut.
 • Minst 4 ska ha uttalat sig positivt.
 • Beslut anses vara taget efter 3 dygn eller när ordförande sammanfattar den. (Tex av att det finns en klar majoritet som svarat.)


Alla besluta tagna på styrelse mailinglistan ska dokumenteras i protokollet på styrelsemötet efter med datum för när beslutet började gälla.

 
Dokumentåtgärder

 

 

Dokumentåtgärder